Potřebuji pomoc

Základní doporučení, kdy přestáváte vycházet s příjmy

V současné době se spousta lidí ocitá v nové situaci, protože ztratili práci a nevědí, jak mají nastalou situaci řešit. Musí řešit, jaké výdaje ořezat jako první nebo kam se obrátit s žádostí o pomoc. Připravili jsme si pro vás 10 doporučení, jak v této situaci postupovat.

DOPORUČENÍ 1

Nejdříve se zamyslete s tužkou a papírem nad tím, jak můžete situaci řešit. Naplánujte jednotlivé kroky.

DOPORUČENÍ 2

Pokud nezvládnete vyřešit svoji tíživou situaci vlastními silami, využijte službu odborných poraden, kde vám mohou poradit. Pokud jde o sociální služby, jsou bezplatné. Případně můžete požádat o pomoc sociálního pracovníka na městském úřadě, který Vám poskytne základní poradenství a odkáže na vhodnou službu.

DOPORUČENÍ 3

Pokud se vám snížil příjem, komunikujte s Úřadem práce. Zjistěte si, zda dosáhnete na sociální dávky – např. dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a porodné, atd.

DOPORUČENÍ 4

Pokud se Vám snížily příjmy z podnikání, komunikujte s úřady, především se správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou, finančním úřadem. Dne 27. 3. 2019 nabyla účinnosti novela, která pro OSVČ odložila do srpna 2020 platby za odvody až do výše stanoveného minima u zdravotního pojištění, resp. zálohy na sociální pojištění bez ohledu na výši záloh. Blíže viz web VZP či ČSSZ.

DOPORUČENÍ 5

Zamyslete se, zda jsou všechny vaše náklady potřebné, nutné. Zda jsou mezi nimi náklady, které můžete omezit.

DOPORUČENÍ 6

Neodkládejte sdělení osobám blízkým nebo rodině, že potřebuji pomoct. Rodiče, manžel, partner někdy i zaměstnavatel Vám mohou účinně pomoct.

DOPORUČENÍ 7

Začněte jednat s pronajímatelem bydlení. Požádejte o částečné prominutí či slevu nájmu, nebo odložení úhrady a domluvte splátkový kalendář.

DOPORUČENÍ 8

Pokud máte dluhy, dostanete se do problémů a víte, že nemůžete splácet, hned začněte komunikovat s bankou nebo jiným věřitelem.

DOPORUČENÍ 9

Můžete žádat o odklad splátek nebo prodloužení lhůty splátek.

DOPORUČENÍ 10

Sledujte změny – nejlépe na webech úřadů nebo veřejnoprávních médiích.